om eventjes zakelijk te blijven: we zijn vlg. info pas half op weg

the-half-way-house-thatcham-1848.jpg!Blog

   O the half way house at thatcham – 1848 

Om even bij de les te blijven, het spreekt voor zich dat aan mijn schriftuur elke vorm van interpretatie in een politiek vast te stellen concept uit den boze is om ermee te verbinden, maar wij zeiden dus, de president aan mij gericht: les amis de mes amis son tes amis, en dat heeft dan ook meteen zijn konsekwenties. Het is inmiddels stiller geworden aan de oevers van de Thames, wanneer de regering heeft besloten de openbaarheidstelling die ik met mijn schriftuur in het verleden wel toepaste te beteugelen en terug te dringen, dan verbaast mij dat niet en wil ik er juist mee instemmen, maar zoals de vraag aan mijn persoon gesteld zo dikwijls heeft geluid: hoe nu?

Afgelopen nacht stuitte ik op de foto van het schilderij hierboven, dat gebeurde dus met de hand die het gelukkige toeval van een Heer in den Hoge als degene die hem leidt te hebben ingegeven, ik heb deze situatie  als een verstandige voorziening  leren waarderen en mijn hele leven niet anders dan zo te zijn voorzien,is dat geweest, en voor zover het mijn oordeel luiden mag, er wordt ons hier een bericht gegeven waar wij ons met een gerust hart op kunnen verlaten. Beneden in de computer bevinden zich nog twee stationsafbeeldingen, maar die zijn nog té prematuur bekend dan dat ik deze nu al aan de betrekkelijke vookennis kan prijsgeven.

Jaloers ben ik van mijn kant op de geprivilegieerde positie van de macht, die voorkennis heeft van hetgeen ik tot uitdrukking breng terwijl in mijn materiele omgeving van dit moment elke vermoeden van hoe het feitelijk allemaal in zijn werk gaat ontbreekt volgens mij althans, er komt nu helemaal niemand meer hier en er is ook betrekkelik weinig telefoonverkeer, ik moet wél opdraaien voor de  kosten die jullie maken en jullie angsten krijg ik dus ook ter behandeling aangeboden, jullie hadden het natuurlijk in je kop gehaald dat ik dit allemaal dus voor straf moet ondergaan of het uit goedheid doe. en meer verdienste dan die E. 70 kan er dus voor mij en Binky kennelijk niet af, ik heb vaak genoeg mijn gegevens overgedragen en er is een bureau voor en jullie zullen de moeilijkheden wel weer gemaakt hebben waarvan ik nu wordt beschuldigd, maar ik zou graag wat meer verdienen want ik moet mijn medicatie zelf bekostigen en op dat alles  zo’n romantische verwachting wil dienen, ik vind het zitcomfort van een sinaasappelkistje niet zo groot als wat de oude stoel van mijn moeder mij te bieden heeft maar die verslijt ook nogal de laatste tijd.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s