Bigi: wie een rekening bij ons huis heeft zal die ook moeten verantwoorden

the-three-graces.jpg!Blog

   Robert Delaunay – de drie gratiën

Het is natuurlijk niet zo gewenst dat ik in de gedachte zou leven deel te nemen aan een theatermanifestatie en daarmee mijn zaken wat het betreft de verleden dingen gedaan zou hebben. Maar ik meende dat op de zondagmiddag een uitstapje naar St. James Park wel zou kunnen, ik refereer natuurlijk en ben daar niet naar toegevlogen met de eerstkomende airbus, en de gewenste distantie is in mijn geval toch wel gegarandeerd, het zou eigenlijk ook weinig kwaad kunnen wanneer het tableau zou uitlopen op misverstanden aan de kant van omstanders en genodigden voor het diner. Zo kunnen dus de zorgen zijnvoor een telg uit een welgestelde familie van bankiers en zakenmensen, maar roepen dat noblesse oblige inhoudt dat zult U mij niet horen doen, dat ben ik ook snel alweer vergeten.

Ik kan en kon mij als een gegadigde voor een functie waaromtrent mij slechts het sprookje bekend was en met mijn zo geladen achtergrond en diversiteit aan onderscheidend vermogen moeilijk plaatsen in een samenleving, die natuurlijk had verwacht dat ik mijn plaatsje wel zou kennen en zou overgaan tot  het uitoefenen van mijn functies alsof dat was een aangenomen werk, er was eveneens een sollicitatie procedure ontworpen, en voor het overige waren er ten aanzien van het sprookjesachtige in de kultuur al afspraken gemaakt en was een kwade fee alreeds aangezocht om het verhaal te dekken. Nu begrijpt wat ons restte van ons mooie land waar0m de samenleving vanuit een diep gevoelde teleurstelling zo boos heeft kunnen worden dat mij mijn vrij bestaan niet meer was toegestaan en dat ik mij ten aanzien van beoogde functie maar moest laten gelden in het materieel concept, men weet dikwijls niet beter en anders zijn er wel die er al helemaal niets van begrijpen die uitleg willen geven en advies omtrent wat er nu het beste gedaan kan worden. Om een vooruitziende en verstandige reden besluit ik in dit moment van ontplooiing van waar zo lang in feite op werd gewacht in ons arme land, dat dikwijls niet heel goed begrijpt waar het voor is behoed, mijn besluit is af te zien van verdere betrokkenheid in de gedachte van je-blijft-altijd-weer-leren, voor mijn gevoel en daarmee is mijn scheppende geleide het volkomen eens is er een hoofdstuk van toneelgroepservaren de Appel afgesloten. Voordat er wordt overgegaan tot een reprise van de moderne comedie ‘kluwetje wol en pieper’ wil ik een onderbreking aanbrengen in de toepassing van een afbeeldingskeuze als konklusie.

white-eucalyptus800_filtere

de witte eucalyptus heeft een solitaire bestaanswijze
in de velden van New South Wales. De bomen in deze familie worden ook wel genoemd gombomen.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s