een verheugende mededeling als beleidsaanpassing getiteld: Goedegerede

nee-margaret-burr.jpg!xlMedium

mevrouw Johanna McNeill geboren van der Borgh
heeft een besluit genomen dat zij ook brengen kan
stijl: Roccoco – artist of the ward: Robert Gains Manfield

In de memorie van antwoord volgende op de vragen van de Kamer betreffende een passend antwoord in het beleid van aandacht heeft de minister aangegeven dat hij ontvankelijk was voor de bij de vragen gevoegde oplossingsmogelijkheden die in de Nederlandse samenleving worden erkend als passende interpretaties, die hij zorgvuldig heeft gewogen. Het antwoord dat de minister de Kamerleden Roos en van der Vink kan mededelen luidt dat de aangevraagde beleidsaanpassingen bij een gevoelde verantwoordelijkheidsdeling de inhoud van de opdacht de mogelijkheid biedt te worden geconverteerd naareen aan de tijd aangepaste litteraire beschouwing buiten de objectiviteit van ons rechtssysteem. De gewone overlegsituatie heeft te kennen gegeven dat de beroepskategorie dicht- en proza kunst een herziening verdient met te formuleren maatregelenvan de zijde van de regering. In goed overleg met de hare majesteit de koningin is het verstrekken van een schrijfopdracht voor de hand liggend geacht, onze toekomstige koning de Prins vanOranje heeft aangeboden ter zake van een conditionering voor een vrijstelling van maatschappelijke plichten mogelijkheden te willen voorzien.

 

For-the-love-of-the-land-Los-Osos-Valley-painting-b

painting: the valley of Los Osos land in California
artist: Karen Winter – school: new impressionism

In een onmiddelijke reactie op het besluit van de minister heeft de schrijver/kunstenaar laten weten dat hij afziet van de hem toegezegde jubileumviering en dat hij zich op korte termijn zal zetten aan de hem ter beschikking staande kleine secretaire naar zelfbouwpakket samengesteld volgens een uit Denemarken afkomstige design om aan zijn voornemen een uitvoering te verschaffen die hem het hart zal verlichten omtrent de dingen die slechts een Majesteit in concessie kan bieden aan het lezende publiek, waarover natuurlijk wel meer bekend is in de archieven maar de schijver wil zorgen voor een opfrisbeurt van onderhoudende stemming met een serieuze onderkoeling aangewend als schrijffiguur in de balansiatie van onafhankelijk oordeel. Hij is erg in zijn nopjes met wat hij telkens noemt: de afruil.

170px-Crown_of_Medici_Grand_Dukes_of_Tuscany

 

++++++++++++++++++++

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s