Clemens: ik ben er mee gekomen maar ken geen realiteit wat ons betreft. Wat nu?

De gedachte heeft mij bereikt, dat er meer wordt verwacht dan ik in dit blog  tot nu toe heb getuigen willen, maar ik weet mij weinig  raad om zonder deze Vader verder te gaan. Aldus Clemens. De weg die ik zal moeten gaan zal die dan zijn op grond van eenzaam een besluit? Wellicht wil Vader God nu niet meer met ons richten wat het betreft zijn ondoorgrondelijke raadsbesluit, doorgaans stelt de therapeut het einde van de zittingen vast op grond van een inzicht in de gedachte: nu weet hij wel genoeg. Of is er plotseling sprake van een lichte iritatie? Ik weet mij geen raad, aldus Clem en Klimes. Toch is er slechts incidenteel een twijfel in mijn hart.

Clemens: ik wil de democratische besluitvorming inzake een vraag naar wie ons land zal leiden toelaten tot de kenbaarheid van hetgeen ik te vertellen heb.  En het is mij duidelijk geworden dat de gedachte dat Ons land wordt gekenmerkt door de eenvoud der gegeven mogelijkheden om tot een oplossing te komen behoort tot een der wezenlijke kenmerken van wat het kultuur mag heten. Ik zou natuurlijk graag al deze dingen willen verklaren en benoemen maar ik acht zo’n optreden ongewenst. Derhalve besluit ik ertoe, dat de vragen hier in dit blog gesteld behoorden tot het rijk van datgene wat niet als oplossing mag gelden. Ik leef inNederland en niet in het oude Israel en in mijn opdracht werd een realiteit niet gegeven als aantoonbaar een getuigenis die recht en passend wordt genoemd. Ik zend daarom dit laatste bericht de wereld in als een verplicht gestelde toezegging, dat ik zal doen wat van ons wordt verlangd, ook indien daar geen vraag naar  is.

Picture made by myself Sunburning on Fagus syl...

Picture made by myself Sunburning on Fagus sylvatica; zonnebrand bij Beuk Ik heb inderdaad deze foto zelf gemaakt.Rasbak 11 feb 2007 17:04 (CET) (Photo credit: Wikipedia)

Advertisements

sans blague? encore? this post is meant to be a letter to the lady of the house speaking

Free Stock Image: Stefan Cel Mare Tower Picture. Image: 244196
© Photographer: Pavalache Stelian | Agency: Dreamstime.com

Het spreekwoord luidt, dit ter verklaring van onze drukke bezigheden hier te huize Buur waar alles binnenskamers geschiedt en er zijn er niet veel die dat kunnen, smaak doet eten, en ook als dit niet het juiste spreekwoord zou zijn hebben wij het toch mooi gegeven, want spreekwoorden veranderen in de tijd, ook die van leven. Ik hoop dat niemand ermee kan zitten, dat mijn Clem af en toe de pluralis majestatis toebedeeld heeft gekregen als een recht dat ik hem gaf, er zal toch hoop ik geen gedachte zijn die zegt: ‘ik hoop dat hij genas.’ U hebt natuurlijk gelijk wanneer u stelt, dat onze combinatie kennelijk aandringt op een herstel van oude waarden, belevingen en kollectieven, dat is ook zo maar om de menigte te geriefen, wil dan mijn zoon wel even debiteren: voor hem is dit ook een bijzondere vorm van leven. Maar hoe moeten wij anders aan U kwijt, dat hoewel al doende er natuurlijk ook wel  sprake is van een respijt om te genezen, en alleen die de Vader is kan dat gedaan krijgen, ik hoop dat dat inmiddels wel was verstaan en begrepen, en u zij toch enige consideratie met Uw Here god te koesteren, ‘t is en blijft een nogal opstandig en ongedurig joch.

lily 'we are many'

lily ‘we are many’

Wat het lezende publiek natuurlijk goed verstaat, het is in deze schermweergave die gij ontvangt de Here God die tot U aller vertegenwoordiger tot U spreekt, niet ieder mag mij zomaar naderen, dat begrijpt niet goed iedereen, maar aangezien ik ook wel enige moeite had met zijn syndroom, hebben wij inmiddels gekozen om te wachten op ons loon, wat  het zal zijn of waaruit het bestaat, of wat het is geweest, dat zijn soms in verhouding met onze bedoelingen zo gering te achten vraagstellingen, wat doet een mens met geld tenslotte als er geen goed bij is? Laten wij hopen dat we niet hoeven te vervallen in een verleden tijd van aandacht voor de centjes, maar erg strek om niet om te zien  naar beter tuijden zijn wij hier niet erg, en daarom zal de Here God met Clem se fingertips gaan openbaren wat er nu eigenlijk aan de hand is en wat ervoor de reden is dat er zo’n twijfel is. In elk geval wanneer het niet al doorgekomen is wil ik, of wij, bekijk het maar met gij, nog een keer het daglicht laten schijnen op wat misschien al doorgekomen is.

Dat een toekomst die een beetje blijvend mag zijn  in zijn thematiek voorbereidingn nodig heeft om vaste grond onder de voeten te verkrijgen moge duidelijk zijn en dat is ook een van de functies van de bezigheden die thans geschieden, volgens velen dan, want er gebeurt natuurlijk meer in deze wereld dan wij hier wel willen zeggen, deHere God spreekt hierin slechts voor zover het Klimes is ten besten. Maar wat het dan de bezige bij aangaat met haar darren, wij spreken natuurlijk geen recht voor ons land als eEen staatkundig gegeven, onze profetische arbeid  is bedoeld om verstaan te worden door de leden van het Huys van Oranje en dat zijn er meer of minder misschien zijn  het er  nu wel zes of zo. De ervaring en de  druktemakerij had ook Uw God maar liever aan de deur te wachten gezet, want dat komt nog wel een keer, maar werd en wordt niet zo ervaren als van Groot belang te zijn, wat oh wat er aan regeren overbleef, te zijn of niet te zijn, echt het scheelt geen cent, maar iedereen heeft toch wel zoiets als zijn eigenbelang om te dienen en wat dat dan wel moge zijn in dit verband, mij lijkt men moet het maar bezien. Voor omstanders die nu eens ter zake willen komen en voor diegenen die het naadje van de kous willen weten, enfin, een familie heeft een familiehoofd, en Clem kan dat niet zijn.

Ik spreek jullie nog welk een keer. Wat wij inmiddels te doen hebben, het is natuurlijk allemaal geniaal, wat wonderschoon, zo genereus, meent u dat nu, dat heb je goed gezegd, zo lust ik er nog wel een, taa-taa, tja, blijft er nog wat over? Wie het weet mag het zeggen, maar al die schoonheid geniet feitelijk ook een beetje een zekere afstand alhier, en al wat mooi is heeft geen democratisch ideaal.

 

040 Wat Sophanaram

040 Wat Sophanaram (Photo credit: marhas1)

wij dachten wij gaan maar eens kijken hoe het met Clemens is, Klimes dus…

Pink Tulips Papa_Clemens_I

 

Ik dacht, zo sprak de Here tot mijn Heer, het gaat toch niet geheel zoals ik mij had voorgesteld en dat de tomeloze verbeeldingskracht van deze schrijver hem ook wel eens mee kan voeren tot in het ongewisse is een algemeen bekend verschijnsel behalve voor deze Clemens zelf. Het zou natuurlijk prachtig zijn wanneer daarvoor een blijvende oplossing werd gevonden, zoals een plek in een hotel of een voorziening, maar wij hebben in de nederlandse samenleving de dingen inmiddels zo kunnen  regelen dat de zelfstandigheid van diegenen die een wat zwaarder leven hebben dan de anderen aanzienlijk is toegenomen en voor een Klimes zal er noch in een hotel noch in een ziekenhuis een plek te vinden zijn, zodat ik mij mijn vaderlijke plichten maar weer aangetrokken heb tot zijnen hulpe en dat Nederland van ons tot steun. Waar zoveel taboes doorbroken werden kon het ook niet anders dan dat er enige verschuivingen zouden plaatsvinden en ik heb als gewoonte ook  in Nederland wel eens mensen tot een teken te doen worden van wat er aan gegeven problematiek bestaat in de samenleving,  en ook  wat daar dan in aan oplossingen gevonden kan worden toont zo’n men dan aan, voorheen had ik deze Klimes daar goed bekend mee gemaakt, maar al eens eerder vroeg hij zich verbaasd af hoe het dan mogelijk zou kunnen zijn dat hij zich zowel bewust was van de handeling als van de handelende persoon, als dat tenminste een voldoende omschrijving  mag heten, het verschijnsel komt meer voor, en het werd van  oudtijds feitelijk beschouwd als een stukje van de heiligheid waarin zijn vader ook  opereert.  Wij samen wederom vereend in een gebruikelijk patroon van denken geleidt een profetische getuigenis te heten en het is een wijze van denken en handelen welke de gehele Nederlandse samenleving betreft,  ik werd er slechts door gehinderd dat het denken van de door mij bedoelde zelfstandig opererende handelende persoon zich ook wel naar het buitenland kon wenden en dan meende dat ook daar mijn zienswijze veel betekenis zou hebben. Dat laatste is wel zo, maar dan toch niet in een voor Klimes te begrijpen zin, slechts dat hij vanaf het jaar 1983 met de titel  Hoogheid, your Highness  is bejegend, als een titel is benaderd vanuit het denken van de Britse staatsinstellingen zoals tot uitdrukking komende in het persoonlijke moment van de kroon van Engeland, was hem wel bekend. Dat een mens zo zwaar beladen aan motieven wel eens de draad in het verhaal kwijt  raakt, ja, dat dient dan deze zelfde Klimes zowel zichzelf als de onvolkomenheid van onze schepping te vergeven.

Het zij het publiek nu bekend, aan de lezer dus, dat het de Goede God op het ogenblik door deze bengel wordt geadviseerd voor even het momentaan gegeven van een uitleg te willen verschaffen los te laten aangezien hij zich zeer verplicht voelt, zowel ten aanzien van het eigen land als van de Britse kroon, Klimes acht het verstandiger de betrekkingen een moment van overleg en een herkenning van een gezamelijke bedoeling waar te nemen in deze dingen te doen meemaken en wellicht ervaren. Het zij in de samenleving bekend dat ook de Vader wel eens een raad behoeft om zijn redelijke verbinding met wat het aardse bestel hem opgeeft te behouden, en dat wij in deze vrijwel onvoorwaardelijk het advies van de zoon volgen, niet opvolgen.

Nederlands: Zelfs al weet je niks van Panama, ...

Nederlands: Zelfs al weet je niks van Panama, van het Panama kanaal heb je beslist wel eens gehoord. Het blijft een indrukwekkend project maar Panama biedt een hoop meer. Ik heb deze foto ergens in 2004 gemaakt vanuit het bezoekerscentrum bij de Miraflores sluizen. De SEA TIGER (Photo credit: Wikipedia)

de Nederlandse regering heeft als traditie niet zo ingenomen te zijn met openbaringen

Acacias

Acacias (Photo credit: SJQuinney)

Acacia_laeta_flower IntroSabaPages Papa_Clemens_I

 

De hierboven weergegeven afbeeldingen van een bloeiende acacia die de naam draagt van de Acacia  Laetitia Laeta, een introductievideo voor een grote samenstelling van de vele planten en bijzondere bloemen en gewassen die het eiland Saba rijk is, afkomstig van een door een Amerikaanse Universiteit begeleid onderzoeksproject, waaraan ook de Botanical Garden in NewYork the Bronx heeft meegedaan, alsmede een weergave van een emblematische afbeelding van Clemens de eerste opvolger van Petrus zoals deze in de Basiliek van St. Paulus buiten de muren te Rome bekend is, zijn drie verschillende manieren om de christelijke blijmoedigheid die het wezen vormt van de bedoelingen van het evangelie en die de naam draagt van gelukkig,  te benaderen door middel van een visueel beeld. Het gemak om zich te bedienen van een afbeelding is dat de gedachte daarachter behouden kan worden en met anderen gedeeld, terwijl dat van de klank van een woord of het lezenvan een tekst niet op dezelfde manier geldig is als universeel begrip. De tradities van Nederlands karakter in de overlevering heeft in sommige opzichten ook een universaliteit, waarmee men rekening dient te houden maar die in Nederland zelf slechts aan de enkeling bekend is behalve in de dagen dat dat zoiets werd genoemd de onderdrukking door middel van het toelaten van het maatschappelijk patroon. Zogauw er iets bekend wordt en werd dat door sommige autoriteiten niet erg kon worden gewaardeerd en waarvan men dan natuurlijk onmiddelijke een bedreigende invloed onderging, werd de, telefoon gegrepen en een maatregel vastgesteld, maar deze kultuur schijnt sinds de procesvoering van de Partij van de Vrijheid zijn tijd alweer gehad te hebben en voor de volgende is er nog geen tijd gekomen,zodat er sprake is van een vacuo offizzio waarin wellicht wat creatief gehandeld kan worden om een gezonde en stevige basis te creëeren voor de toekomst.  Tradities evenwel kan men niet maken, deze ontstaan en hebben een bestaan in het geheugen der mensen.  Een aspectie van het geheugen waar doorgaans niet zo acht op wordt geslagen is, dat wat men vergeten is ook terug kan keren als een belangwekkende  inhoud, en vaak betreft het hier dan obsessieve patronen of dwanghandelingen, welke opeens in een positieve zingeving verschijnen en wel vruchtbaar van karakter blijken te zijn in de vorm van een vrije keuze. Iedereen die tot volwassenheid en het afleggen van zijn kinderlijkheid bestemd is zal hiermee wel te maken krijgen, en soms kondigt het zich aan in kleine dingen.

 

Typical Saba view.

Typical Saba view. (Photo credit: Wikipedia)

and who might then be this man, his name is Clement?

de aloe vera, een nuttige plant en een schone bloem

bamboo shrub flowering

bamboo shrub flowering

Voordat men aan zoiets gewichtigs begint als het schrijven van een boek is het natuurlijk raadzaam om zich een beeld te vomen  aangaande de hoofdpersoon ervan, want alleen maar aankomen met het eigen ik als onderwerp komt bij de uitgever meestal als wat povertjes over. Het is de vraagstelling van de uitgever namens vele belangstellende lezers dat er een eerste excerpt wordt afgegeven met betrekking tot het nieuwe onderwerp van zo’n boek, wellicht dat niet alle lezers zitten te wachten op het gehele boek, vertelde de uitgever mij in vertrouwen, maar de mensen vinden het leuk om te weten waar het over zal gaan, het is altijd een aardig onderwerp voor de borreltafel, ik  als uitgever blijf natuurlijk zitten met een voorraad voor de ramsch als ik het anders aan zou pakken. Maar het concept van onze uitgeverij is , dat wij slechts een boek in behandeling nemen wanneer wij er zeker van zijn dat er belangstelling bestaat voor de inhoud en dat er ook een duidelijk traceerbare markt voor is, verder zoeken wij dan een schrijver met die kwaliteiten waarvan wij denken dat hij het onderwerp aan kan, en kunnen wij kijken binnen de mogelijkheden van ons zogeheten ‘schrijferskantoor’, een instelling waarmee wij sinds ongeveer twee jaar werken om tot fictie te komen die ook een gehalte aan betrouwbaarheid heeft, er bestaan al zoveel verzinsels, wij hebben van het verschijnen van het  boek ‘de daVinci code’ kunnen leren dat de lezers graag bekend worden gemaakt met historisch gerelateerde onderwerpen, ik had dat ook al verteld in verband met het verschijnen van de Celestijnse belofte, als U zich dat wilt herinneren. En aan U de vraag, wat vindt U van de idee, dat U het boek niet zelf hoeft te schrijven maar dat U ons de zienswijze levert als een persoonlijke bijdrage aan het fonds dat wij van plan zijn op te richten betreffende de in de titel vermelde hoofdpersoon? Tot nu toe is het beeld dat ik mij omtrent de persoon van deze Clemens kan vormen zeer fragmentarisch en van een wisselend karakter.

Wanneer ik nu zou noemen, jij heet Clemens, waar gaan je gedachten dan naar uit?

Nu ja, het is een wat indirecte manier wellicht om mij uit mijn tent te lokken, want het lijkt of ik er een gewoonte van heb gemaakt mijzelf te verbergen en zelfs daarvoor bestaan er verklaringen in meer een medisch perspectief van traumatologie, ik wil de dingen aangaande de beantwoording van de vraag liever een positieve wending geven naar een initiërend concept in politico religieus opzicht, waarvan tenslotte alle maatschappelijke ordening afkomstig  is. En dan, de Europese geschiedenis heeft om misverstanden te voorkomen en om andere redenen die ik hier niet wil noemen de oorspronkelijke identiteit van deze naam altijd verborgen gehouden, men zal ongetwijfeld wel weer iets met deze naam hebben uitgehaald dat het licht van ons aanschijn niet verdraagt, maar het is mogelijk om de sluiers die zijn aangebracht op te lichten en een eerste blik te geven in het reëele voorkomen van een verwachting die altijd en in alle tijden is uitgekomen in een telkens verschilende zin, maar waarvan er in onze tijd natuurlijk ook een structuur van behoeften is, en het is maar zo, dat de omstandigheden van het schenken van een inhoud de realiteit niet altijd verdraagt op een gelijkelijk te beoordelen manier. Zelfs de gedachte: ‘what is in a name’  biedt weinig uitkomst want de precieze betekenis en afkomst van het latijnse adjectief clemens is niet geheel en eenduidig bekend.

In mijn opvatting heeft de naam Clemens als zijn inhoud  ‘zegen’, ‘genade’, ‘naam’, en hetgeen men dan verbindt met de uitleg van ‘zachtmoedig’, het is een boeiende interpretatie maar wat onverkwikkelijk om op basis daarvan in te schatten  wat er dan allemaal mogelijk is, en bovendien is de beleving van die interpretatie ook vanuit de geschiedenis van een aantoonbaar langdurige aard gebleken, iets wat in onze tijd niet meer zo gevoeld wordt als een voorziening, waaraan veel behoefte bestaat.

Mijn gedachte en mijn interpretatie is dus, dat wat gebracht werd als een bijvoegelijk naamwoord in het latijn, feitelijk een zelfstandig naamwoord is, maar dan in de verbinding die dit Klimens heeft met het grieks.

Aloe vera growing in Aruba

Aloe vera growing in Aruba (Photo credit: Wikipedia)

what about mr. Burrgundy

Acropolis - Nike temple

Acropolis – Nike temple

In Nederland hechten de mensen er sterk aan dat iedereen een gewoon burger is in een koninkrijk dat maar zoveel als het mogelijk is de functie van een republiek vertegenwoordigt. Wie de indruk wekt af te wijken van deze landsaard wordt met wantrouwen en kritiek bejegent en zijn lot is als dat der velen die eindigden in een situatie van maatschappelijke opspraak en juridische aanklacht, waarvan dikwijls de uitkomst reeds bij voorbaat vaststaat. Meer en anders dan hetgeen bekend wordt gemaakt en wordt veronderstelt en toegeschreven aan ons koninklijk huis en de leden ervan wordt doorgaans niet erg gewaardeerd aan maatschappelijke waarde op grond van de familieafkomst en ook is het zo, dat behalve de diverse koninklijke omderscheidingen er aan een  kultuur vergelijkbaar met de waarde die er in de landen om ons heen gehecht wordt aan een adellijke titel niet bestaat. Ik acht dit zowel een betrekkelijk antwoord in het maatschappelijk en historisch perspectief dat de Nederlandse samenleving zo graag zou willen behouden als een wat verarmd begrip van de betekenis van wat een naam is in datzelfde perspectief.

Wat zou ik dan willen of menen te moeten aangeven met de diverse interpretaties die ik voer aangaande mijn eigen namen, een naam welke ik in een eerste zinsverband van persoonlijk standpunt slechts kan beschrijven als afkomstig van die ons met zijn Naam vertegenwoordigt in een godsdienstig verband dat voor elke Nederlander betekenis heeft en bekendheid. Want hoewel ik er een weerstand tegen heb het eigen aanzien te verheffen tot een positie meer dan anderen en in een normale relatie tot mijn werkelijke wereld verantwoord, wordt al evenzeer van mij verlangd mij op dit gebied al is het maar uit te spreken en feitelijk bestaat de aandrang, die op mij werd uitgeoefend dat ik in de de samenleving een plaats wil innemen die passend wordt geacht en dringend gewenst, nog altijd. Voorbijgaande aan alle andere bedenkingen en redenen in dit motief van een samenleving die zoekt naar nieuwe waarden en belangen kan ik de mensen die dit ten zeerste aangaat in een persoonlijke zin geruststellen: ik heb geen gedachtenleven ontvangen dat de betekenis die er mogelijk is in een mij toekomend persoonlijk opzicht slechts wil laten bij de idee, de formulering van de wetenschap en en de verbeelding in de kunstwereld, en van de schilderstijl van het Spaanse schiereiland heb ik ook geen affiniteit toebedeeld gekregen.

Ik heb de indruk dat ik ter toelichting van wat er op het ogenblik gaande is binnen ons land en de interpretaties in het buitenland dit onderwerp betreffende wat opener geacht wordt te mogen zijn en althans in het kader van een digitaal geschreven dokumentatie mijzelf en mijn afkomst in een perspectief van waarachtige getuigenis wat achtergrond dien te geven, dan hebben we dat maar alvast in huis, de realititeit ervan kunnen wij nog altijd nader bepalen en ik heb een gelukkige beleving dat mijn defaitisme als stemming wat mag plaatsmaken voor een optimisme ten aanzien van onze gezamelijke toekomst, terwijl ik er natuurlijk best wel de ambities op na mag houden die daarbij horen en betreffende deze wereld van politieke ambities aansluiting mag vinden bij die van anderen en bij wat er in de samenleving waar te nemen valt zonder dat daar een enquete voor nodig is. Mijn levenshouding is bepaald niet overeenkomstig die van een Bernard van Soubiroux en men mag van mij niet vertellen dat ik ondanks al die mooie dingen toch altijd eenvoudig van hart ben gebleven want dat is niet waar. Ik moet er slechts van getuigen voorafgaande aan de maatschappelijke waarheid in deze dingen dat mijn getuigenis de waarde heeft van de woorden uit het boek Jesaja in de regels:  ‘hij zal gevangenen bezoeken en hen die ziek zijn genezing brengen’ en ook ‘hij is vertrouwd met ziekte’ . Dat het begin van deze dingen gelegen was in de woorden van het boek van deze profeet: ‘Ik maakte hem ziek zonder reden’ staat voor mij vast, hoewel ik het gehele verband aan zinsbeleving niet zelf mag overzien. De eenvoudig gebleven christen voor wie bij ons ook een plaats is mag zich oriënteren in de woorden uit de brieven van de apostel Paulus: ‘onderzoekt alles en behoudt het goede’ en tot het besef komen dat een dergelijke zienswijze helaas in politiek opzicht wat met voorzichtigheid benaderd kan worden en dat wij niet meer leven in de historische periode waarin die brief geschreven is.

Ik heb in eerste antwoord als een begrijpen van mijn persoonlijke boodschap te kennen gekregen dat ik geroepen ben tot de vernieuwing van een verbond dat er altijd geweest is en er altijd  zal zijn, en tot steun en hulpe van die arm zijn van geest en vervolgd worden vanweg hun geloof. Het is nooit zo geweest dat de woorden van het evangelie rechtstreeks op de sociale realiteit betrekking hadden want wat voor de eeuwigheid geldig is, is dat niet in eenzelfde betekenis en vorm voor de tijdelijkheid van de samenleving en de staatkundige uitdrukkking die daaraan gegeven wordt. Wij allen moesten ons bewust worden van deze dingen, ik persoonlijk niet uitgezonderd, en wij zouden de kennis en de boodschap daarvan ontvangen wanneer de tijd daartoe gekomen was.  Maar getrouw aan de geschiedenis en de boodschap van die ons is voorgegaan in de waarheid van het evangelische schrift: ‘Uw koninkrijke kome’ , en de tijd daartoe is daarom altijd een toekomstige, die tijd is nu al evenzeer gekomen als dat dit ooit zo was en wat voorafging komt immer in een zin van een belofte voor later, een daarna in een ander perspectief, een toekomst die uiteindelijk zijn grond vindt in het heden van een geschiedenis die tot voltooiing is gekomen.

De tijd moge dan voor ons gekomen zijn om deze dingen beter te begrijpen, die tijd zal er voor elkeen altijd komen en het zou indruisen tegen de wetmatigheid van de heilsboodschap wanneer ik zou willen stellen dat aan de volledige geschiedenis van ons land in zijn relativiteit met andere naties nu een voltooiing zou kunnen worden toegekend want dat is bezijden die waarheid. Wanneer een mens zich van zichzelf bewust mag worden betekent dat niet dat ook anderen het recht daartoe hebben, en dat wij nu maar zouden moeten willen dat de worsteling die wij bij anderen waarnemen op hun persoonlijke tijdelijkheid  hun antwoord zou vinden in deze woorden, want er komen voor de Heer altijd weer nieuwe mensen in de wereld die hij zenden wil, en daarom is mijn aanzien niet belangrijker dan dat van anderen en kan ik een terughoudendheid in de sociale opvatting omtrent deze dingen  heel goed verdragen, maar men dient wel te begrijpen dat elk mens een leven  heeft dat ook een realiteit is en dat ik moet erkennen dat daarin verschillen mogelijk zijn naar rang en stand, betekenis en gradaties. De opvattingen in Nederland betreffende de gelijkheid naar rechtmatyig aanzien van alle burgers is uiteindelijk inproductief en in het nadeel van de voorspoed van ons land, en ook overigens in tegenspraak met de traditie. Het is niet onmogelijk te achten dat meer dan een eeuw aan vorstinnen heeft opgeleverd, behalve dat de kroon en ons land behouden zijn, de samenleving vergeten is hoe het was gesteld met een vorst als staatshoofd, en het zal zijn als in de tijdvan het aantreden van Edward VII, de zoon van koningin Victoria van Engeland, niemand weet meer hoe dat moet en de benodigde parafernalia zijn niet meer te vinden.

Een verstandig land creëert een structuur als een hof van Holland rondom degene die ik mag vertegenwordigen en niet in de vorm van een noodlijdende collectiviteit met aspecten van een wat esoterische beleving van de leden daarvan onderling. De Christus is ons dan ook geenszijns gekomen, hij speelde slechts een op hem goeddunkende en gepast wijze een rol, en doorgaans is hij dan door mededogen bewogen te achten. Maar dat Hij hem Petrus noemde die geheten was Simon had meer met mijn situatie van doen dan ik dat wel had begrepen en door de onderdrukking waaronder ik nog altijd te lijden heb dan wel wordt ingezien, en er was ook een tovenaar die Simon was geheten, terwijl ik  durf getuigen dat ik liever een belang wil genieten in Philip Morris dan een deelname beleven in de valse mystiek van de bekende pater Beurden, die met zijn betrekkingswanen zich alles toeëigent wat een gezonde economische ontwikkeling van ons land behoeven mag. Er bestaat in die rechtvaardig is van oordeel wel degelijk een verschil tussen wat kan en wat mag, en het recht is niet zozeer de gunst dan wel het vertrouwen. Die ons allen getrouw is zal niet aangezien worden als de geringste, want hij behoort niet tot wat de tijdelijkheid van elke christelijke opvatting er nu weer mee heeft gedaan, hoewel de Christus zeker beschouwd kan worden als een zoon die mild kon zijn in zijn oordeel blijkt zelfs uit de schrift dat hij een zekere gestrengheid had en  dit het juiste antwoord is om  voor zijn eigen boodschap op te komen, Jezus was bepaald geen therapeut of een acteur, en al evenmin een absolutist aan dienstbaarstellingen. Hetgeen met mij onder dwang van buitenaf  is geschied was een afdwaling van het persoonlijk principe en ik beschouw het als een aanslag op mijn leven, en nog altijd zijn er die menen dat ik slechts een bizarre vertoning ben voortkomende uit sodomie. Hoewel een vriendelijk man moet ik getuigen, dat er gewoonten zijn van het verbond dat Europa als zijn boodschap heeft ontvangen, waarvan de houder van het verbond schoon genoeg heeft gekregen, en dat het alles slechts was ontstaan vanuit een begrip van niet anders te kunnen. Dat er een Jerusalem is dat zijn profeten doodt is nimmer bedoeld als een uitspraak op grond van de wetten van Mozes maar heeft wel ingang gevonden in de overwegingen vanuit een slechte inborst van menigeen. Zichzelf rechtvaardigen door een ander te veroordelen, welnu, dat is een fenomeen van alle tijden. Met zijn  leugenachtigheid allen om de tuin leiden komt helaas vanzelf tot zijn beslag, want meer dan bestaande uit rationele overwegingen is de mens te beschouwen als een individu dat een hart heeft ook al is dat soms van steen.

Het is een tragische omstandigheid te heten voor onze toekomstige vorst dat het toenemend opportunisme in de samenleving het mij niet mogelijk maakt mij openlijk uit te spreken. Dat mijn boodschap evenzogoed voor vele eeuwen weer verborgen kan blijven kent bijna niemand als zijnde de verwachting, maar voor zijn land zijn leven in de waagschaal stellen wordt door de geschiedenis  minder wenselijk geacht. Ik kan mijn geheim ook blijven meedragen in mijn hart, dat is de vrijheid van mijn keuze.

looking down on treasury from Apollo temple site

looking down on treasury from Apollo temple site