het is beter even stil te houden bij wat we nu hebben bereikt, met zijn allen dus, geen uitzonderingen.

may I have your signature lily

may I have your signature lily

De volkeren van de Stille Zuidzee eilanden hebben een geheel andere manier om dingen en mensen een naam te geven dan dat binnen de westerse culturen en ook bij andere volkeren het geval is. De inwoner van Hawaii die deze lelie haar naam gaf stelde zich zo voor dat de naam representatief was voor een aardig meisje van een jaar of twaalf, die in de supermarkt plotseling de filmster was tegengekomen van wie zij al maanden had gedroomd. Deze ‘mensen van de eilanden’ zoals zij zichzelf soms noemen, maar zij hebben een groot aantal woorden waarmee zij zich zelf aanduiden, het zijn mensen zoals de wereld deze eigenlijk niet meer kent, aggressie kennen zij niet en al evenmin zorgen, en het is een omstandigheid dat ‘de soldaat van Oranje’ wiens naam mij helaas is ontschoten,  ben bij hen bekend was als Papa, en deze Papa heeft maar goed voor hen gezorgd vinden zij. Het is ook bij leden van de familie van Oranje thans nog bekend dat aan het bescheiden hofje van koningin Wilhelmina, van wie ik verondersteld word de naam groot te maken, alles bekend was wat er met ons land zou gaan gebeuren, ongeveer over een tijdsperiode van een eeuw verder, en het was aan deze laatste telg uit het oorspronkelijke huis van Oranje, als dat al ooit een huis is genoemd van onze kant, maar goed, Europa moest wàt, in de mannelijke lijn van opvolging waarvan zij de dochter was, toegestaan op grond van wat haar bekend was ook beslissingen te nemen en te handelen dienovereenkomstig, en opdrachten te verlenen voor een latere tijd. Zij had zich met name de gedachte   aangetrokken dat ons volk een arm volk was, en haarvstandpunt in deze ingenomen. De boekstaven van haar beslissingen worden hier en daar in Nederland en in het buitenland bewaard, en niemand heeft ooit nog geweten waar de bewijsstukken van een krachtig bewind zijn gebleven want er werd verteld dat zij alles zoek had gemaakt of vernietigd, maar het lag helaas niet zo in de aard van deze vorstin het eigen regeren te vernietigen, en het is niet onmogelijk, dat indien wij nu fouten zouden maken wij geconfronteerd zouden worden met belemmeringen waarin daaromtrent was voorzien. Hoewel Klimes geneigd is aan te geven in dit verband, dat hij zijn  verjaardag gaarne in huiselijke kring wil vieren en eventueel in een juichstemming gerakende landgenoten wil verwijzen naar de televisie en overige media, men kan maar niet vroeg genoeg beginnen met zich voor te bereiden, is het toch verstandig nu al bepaalde dingen aan te geven, het moet mij als gelukkige vader evenwel van het hart, dat deze dag van 21 mei een lange voorbereidingstijd altijd heeft nodig gehad in de kultuur van de samenleving en dat de mensheid zich op de datum kan richten als een gunstige dag om tot resultaat in zaken te geraken. Ook is het zo, dat wanneer een vorst zijn verjaardag heeft, alle mensen zomaar een beetje blij worden, al is het maar voor even, en wat het dan de 30e april betreft, daar wordt niemand meer echt blij van hoewel de dingenzich laten aanzien en het beleid zijn loop zal krijgen naar jurisprudentie. Mensen kunnen elkaar zo nodig hebben al was dat alleen maar tot nut van het algemeen belang, en het is helaas zo, dat ik als vader geen getuigenis kan geven in deze, maar dat Klimes mij te kennen heeft gegeven dat mensen nooit zomaar iets doen, echter wel dingen doen waarvan zij geen vermoeden hebben wat er de zin van is. Wie maar genoeg te maken heeft gehad met zinloosheidsgevoelens kan er wellicht zijn steentje in bijdragen in de bestuurlijkheid van een goed land door eens te gaan nadenken over een mogelijk alternatief waarom der dingen. Het patroon daartoe willen wij, vader en zoon in gezamelijkheid van antwoord, U gaarne brengen in de vormvan de gedachte dat aan de bewegingen van ene zeker lid van de familie Borghese een halt toegeroepen dient te worden en dat niet slechts per telefoon of email, want blijkens zijn opgave op ons account David Picardia Facebook wil hij al eens gaarne op omstandigheden zijn familie betrekkingen  betreffende terugkomen en het bij voorbeeld uitweiden in gedrukte tekst over de verdrietigelijkheden van zijn oudtante Maud , die toch zoveel van haar Malteser Leeuwtje had gehouden, bepaald niet schuwt. Het is juist om de gedachte uit te dragen dat het niet slechts voor veel leed aan de Bomanslaan heeft gezorgd maar ook tot een terugkeer van de zorgelijke levenshouding welke wij zo goed kennen en waarvan niemand zo gescharmeerd is geraakt blijkens de ervaring. Men zij evenwel gewaarschuwd, dat hetgeen ten hemel is gevaren in zijn leven evenzo  gemakkelijk  als ware dat met een lift terug kan keren in de wereld, want  bij Uw God is niets onmogelijk.

oranje

oranje (Photo credit: bertknot)

Advertisements

one of the good things of Hyppolitha is she can’t look back!

120px-Flag_of_the_Duchy_of_Burgundy.svg

flag of greatduchery of Burgundy

If or When, it’s up to all to make the choice, you are decided on to be a king of State, you will be asked for to come down with papers, to all authorities which see themselves like shapers, and what will be for once so certain, it will be asked of you to show up and leave me the curtain, behind which you’ve been already all your life aware, for some the explanation quite at younger age arrives, for others who I am asking higher fees for, this day of  Lord so good late in their life foresees, the only certainty  there is according to the sources, once shows up Burgundy for all and will forgive and not ride back on your the horses, to understand your state and what you see to claim, we don’t need all those set up for to blame, a man who gives his life for us, will understand why that day too shall give thus, don’t ask me why but when I give my loves, it saves the life of millions and is more meant for faves, the praises you leave me, forgive, it’s better for your health, accepting one and give all others then the side of wages, to take care of a public for which all are so aware, is kept like good deed but exploited like so badly feaver, I taught  you all those words to serve the high ideal, life is for all the same way to eternity a deal…..

220px-Allegory_grand_duchy_toscany

imperial prerogative of a grandduke

Wij heten eigenlijk van Burrgundia or may be some accept we came from family Bueri, for again different people the roots will be the efforts of a time in which depersonalized what  has been as a no one’s shrine,  we have no certainty in life when ending for us comes, but according to the cool mind thinking of a president, there are some tags by which you know before, the only thing is nobody ever dies twice, but in the better part of keeping a cinema device, we don’t show nuts to public’s estimations, which tell me with that man’s considerations, we’ll never come truly to what we are so eagerly eeing out for, the day He comes, the day it will be true with us, the just notifications of a true Lord for them all, the man I gave now for us to explore, he can’t speak anymore and that’s what was  so lacking, that nearly it became again the spanking of japanese woodcut art accompanied by some Aloha tunes and then explained for, that such a scene will save those for an exploring answers detail, it’s me his high Lord which gave him just to understand, that what he saw has been the flowering branch of prune all in the white snow bending, under the weight load of many tiny truly pink flowers, the branch was still a bending to the sky where sunny daylight of the january afternoon told, in the west there is again some news, let me forgive to have no answer more…..

White buildings with brown wooden trim on street in Rye, England

white buildings with the fronts in style of Tudor,

to explain my operation to the little who cannot understand such things as for immediate, I true Lord’s answering don’t like so much the idea, to support in making for a peace in treaties telling us the time will never come again, we make the war and they do take the immediacy of answer for,  such a way of having lost all hope for having lost sincerity, me, this true Lord a secretary and a newly born, I only am still in the state I cannot rightly understand what is the return of a band so many feared now again understanding and giving us  to accept, I am not so aggrevated only by my nature, that I must tell my Lord and Father in his looking on creation, his trusted source of what shall be the Faith a true Father has his rights on too, is keeping for Him not the sharp appointment, He in His majesty is not so well served by just ideas of coming  in what will be next day’s theater, hereafter in idolatry of telling us the crowd says, I am not amused…you never know with people what they like it more for us to show,  the custom was that when the lost in all the game is then the answer for, something we always do is we can say if nothing else is left to go to, lets start again and make up our mind what then to do…..we at least say, you’re free to take up this stones for heavy freedom to make up altars for the choice, you still will do what’s never been your just own choice….

English: The Thomas Lord pub, High Street, Wes...

English: The Thomas Lord pub, High Street, West Meon This pub, formerly named the New Inn, was renamed in honour of Thomas Lord, the founder of Lord’s cricket ground, who died in 1832 and is buried in West Meon. (Photo credit: Wikipedia)