ik heb nooit de eer gehad mijn moeder te leren kennen

This slideshow requires JavaScript.

Het is een nare zaak wanneer je je moeder nooit hebt gekend, maar wellicht heb je daar ook niets aan gemist want het was een klagerig en wat snel tot oordelen geneigd type, waarop ik natuurlijk ook mijn antwoord had en je moet mensen maar respecteren in hun eigenheid. Maar afstand is het devies voor de wijsheid die zichzelf zou hebben verloren in de folkloristische motieven van het bijbelse Jerusalem en de emotionele verhoudingen in Italiën waren ook niet geschikt bevonden om in de gevoelde leemte te voorzien. Bleef over enkele minnen aanzoeken, dat kun jij begrijpen met je gestudeerde achtergrond, en de dames weten al evenmin heel goed hoe met mijn wereld om te gaan als in eerste instantie van jou werd gedacht. Vanwege het delicate van het onderwerp wordt een dekentje aanbevolen bij het zogen in openbare ruimtes of waar veel kinderen zijn.

 

English: Bank of Israel, Jerusalem. עברית: בנק...

English: Bank of Israel, Jerusalem. עברית: בנק ישראל בירושלים. (Photo credit: Wikipedia)

Advertisements

Bigi: wie een rekening bij ons huis heeft zal die ook moeten verantwoorden

the-three-graces.jpg!Blog

   Robert Delaunay – de drie gratiën

Het is natuurlijk niet zo gewenst dat ik in de gedachte zou leven deel te nemen aan een theatermanifestatie en daarmee mijn zaken wat het betreft de verleden dingen gedaan zou hebben. Maar ik meende dat op de zondagmiddag een uitstapje naar St. James Park wel zou kunnen, ik refereer natuurlijk en ben daar niet naar toegevlogen met de eerstkomende airbus, en de gewenste distantie is in mijn geval toch wel gegarandeerd, het zou eigenlijk ook weinig kwaad kunnen wanneer het tableau zou uitlopen op misverstanden aan de kant van omstanders en genodigden voor het diner. Zo kunnen dus de zorgen zijnvoor een telg uit een welgestelde familie van bankiers en zakenmensen, maar roepen dat noblesse oblige inhoudt dat zult U mij niet horen doen, dat ben ik ook snel alweer vergeten.

Ik kan en kon mij als een gegadigde voor een functie waaromtrent mij slechts het sprookje bekend was en met mijn zo geladen achtergrond en diversiteit aan onderscheidend vermogen moeilijk plaatsen in een samenleving, die natuurlijk had verwacht dat ik mijn plaatsje wel zou kennen en zou overgaan tot  het uitoefenen van mijn functies alsof dat was een aangenomen werk, er was eveneens een sollicitatie procedure ontworpen, en voor het overige waren er ten aanzien van het sprookjesachtige in de kultuur al afspraken gemaakt en was een kwade fee alreeds aangezocht om het verhaal te dekken. Nu begrijpt wat ons restte van ons mooie land waar0m de samenleving vanuit een diep gevoelde teleurstelling zo boos heeft kunnen worden dat mij mijn vrij bestaan niet meer was toegestaan en dat ik mij ten aanzien van beoogde functie maar moest laten gelden in het materieel concept, men weet dikwijls niet beter en anders zijn er wel die er al helemaal niets van begrijpen die uitleg willen geven en advies omtrent wat er nu het beste gedaan kan worden. Om een vooruitziende en verstandige reden besluit ik in dit moment van ontplooiing van waar zo lang in feite op werd gewacht in ons arme land, dat dikwijls niet heel goed begrijpt waar het voor is behoed, mijn besluit is af te zien van verdere betrokkenheid in de gedachte van je-blijft-altijd-weer-leren, voor mijn gevoel en daarmee is mijn scheppende geleide het volkomen eens is er een hoofdstuk van toneelgroepservaren de Appel afgesloten. Voordat er wordt overgegaan tot een reprise van de moderne comedie ‘kluwetje wol en pieper’ wil ik een onderbreking aanbrengen in de toepassing van een afbeeldingskeuze als konklusie.

white-eucalyptus800_filtere

de witte eucalyptus heeft een solitaire bestaanswijze
in de velden van New South Wales. De bomen in deze familie worden ook wel genoemd gombomen.