in Japan gaat het doorgaans wat sneller in deze tijd, maar het blijft een robin hood

Shin Hanga (“New Prints”: 新版画)

right arrow Discussions on selected Shin hanga can be found below at Shin hanga Links.

 

Shinsui yuki no yoThe Shin Hanga (“new prints”: 新版画) — see linksbelow — movement extolled the virtues of the traditional ukiyo-e studio system, the so-called “ukiyo-e quartet” involving the artist, carver, printer, and publisher. Its philosophy was at odds with thesôsaku hanga (“creative print”) movement, which avidly supported the direct involvement of the artists in designing, engraving, and printing their own works.

At the center of the shin hanga movement was the publisher Watanabe Shôzaburô (1885-1962). Watanabe believed that shin hanga were not fukusei hanga (“reproduction prints”: 復製版画) as charged by the sôsaku hanga advocates, and that such prints were certainly “creative” as long as the artist could achieve the results he wanted with the assistance of craftsmen. In such a collaborative system the artist could benefit from the skills of the artisans in producing works of art in a medium he could not otherwise use so skillfully on his own. Artistic expression was therefore supported, not violated. In response to criticism, Watanabe began using the termshinsaku hanga (“newly created prints”) in 1921 to emphasize the creative aspects of the shin hangamethod.

The shin hanga movement flourished from around 1915 to 1942, though it resumed briefly from 1946 through the 1950s. Watanabe and other shin hangapublishers produced the works of both native Japanese artists and Western artists who created images in the Japanese manner. Their studios issued designs recalling the themes of traditional ukiyo-efiltered through a modern sensibility, with subjects such as landscapes and cityscapes, beautiful women, actor portraits, and nature prints. ©1999-2001 by John Fiorillo

*************************************************

# # # # # Indien een heer te Heemstede toegang heeft tot informatie van constructieve waarde en betekenis, dan vraagt hij niet eerst hoeveel hij eraan verdienen kan maar dan verstrekt hij diegenen die hem al zoveel goeds hebben gedaan met een grootmoedelijkheid van hart toegang tot deze beschikbare kennis. Hij is er reeds vanaf 22 jarige leeftijd mee bekend dat intelligentie niet een eigen verdienste is en al evenmin bedoeld is als koopwaar voor een markt van onbestendigheid die de onzekerheid alleen maar kan doen toenemen, een feitelijkheid waar de zetel van het kenvermogen dat gelegen is in het gebied waar ook de lever van den mens zijn plaats verkreeg, geen baat bij heeft. Ik zou de salarissen van topbestuurderen toch maar eens aan een andere beoordeling onderwerpen mede met het oog op de gevaren van leverkanker of een kanker van de pancreas, wat geen goede bedrijfsreklame zou betekenen.

En wat de samenleving aan zou moeten met een W.A. die wordt getroffen door een acute bipolaire depressie, men moet er maar niet aan denken maar meneer Buur heefrt hem gewaarschuwd. E.60.000,-  lijkt mij genoeg voor zo’n plezierig ambt. Paleis Noordeinde krijgt geen ander meubilair en er wordt ook niet een nieuw verfje over het houtwerk gelegd.

# # # In een duurzaam hernieuwd koninkrijk wordt de koninklijke functie niet langer beleefd als een materiele waarde. Een kind kan in deze de was al doen.

Advertisements